Ето кои са победителите в Зелената олимпиада

публикувано в: Новини | 0

Победителите в Зелената олимпиада вече са ясни. След оспорвана надпревара журито отличи по един участник от трите възрастови групи. Всеки от тях ще получи грамота и награда – таблет. Днес публикуваме имената на отличените заедно с отговорите им на десетия въпрос. По него всеки трябваше да напише кратко есе.

За начален етап въпросът беше: Защо е важно разделното събиране на отпадъци?

Весела Несторова, 3 клас, 35 СЕУ Добри Войников, гр. София

Разделното събиране на отпадъци е много важно, защото с него спасяваме природата от замърсяване и пестим ценни природни ресурси. Събраните разделно отпадъци се рециклират и превръщат в нови продукти. Например, разделно събраните хартии и картони, след като бъдат рециклирани, ще се използват наново за изработване на вестници, книги и тетрадки.

Когато пестим природните ресурси, запазваме чисти почвата, водите и въздуха. А те са най-важни за нас хората и за животинския свят.

Разделното събиране е важно, защото така намалявяме обема на сметищата. Събраните отпадъци се прероботват в заводи, а не остават на сметищата и не се разпиляват. Големите сметища замърсяват реките и моретата, защото отпадъците се свличат към тях. Замърсените води застрашават живота под водата. Например има много умрели костенурки и риби, оплетени и задушени от найлонови торбички и други пластмасови предмети.

С разделното събиране на отпадъците всеки от нас дава своя принос в опазването на околната среда, за да живеем в един чист свят!

За прогимназиален етап въпросът беше: Как да намалим употребата на пластмасови изделия? 

Божена Георгиева – 6 клас, IV ОУ „Иван Вазов“, гр. Монтана

Използването на пластмасови изделия води до големи последици в околната среда. С употребата им хората замърсяват и унищожават природата. Този материал може да бъде заменен с други, които се разграждат по-бързо и лесно.

Голяма част от хората са заменили изцяло пластмасата с многократни за използване предмети. Унищожаващите природата изделия лесно могат да бъдат премахнати. Нека вместо пластмасови чинии, чаши, бутилки, торбички и много други използваме такива от лесно разградими материали или за многократна употреба, например стъклени.

С унищожаването на природата рушим и нас. Трябва да опазваме и ценим нашата планета!

За гимназиален етап въпросът беше: Как да защитим дивата природа от човешката безотговорност?

Ивайло Мъндев – 10 клас, ППМГ „Добри Чинтулов“, гр. Сливен

Има много начини, по които можем да защитим дивата природа от хората. Едно от най-важните неща е рециклирането – разделното събиране на отпадъците. По този начин може пластмасата, найлонът, стъклото, хартията да бъдат преработени и използвани повторно, вместо да замърсяват горите или океаните и моретата.

Друг начин за опазване на околната среда е намаляването на добива на въглища и нефт, на изсичането на горите, на избиването на животните и на работата на ТЕЦ-овете.

Те могат силно да замърсят въздуха (и да увеличат парниковия ефект), да унищожат почвите и горите, които обогатяват с кислород околната среда. Вместо това може да се добива електроенергия от слънцето, въздуха или течащата вода. Също така трябва да се заменят горивните автомобили с електрически. Ядрените електроцентрали отделят токсични отпадъци, които са много опасни за човека и дивата природа.

Според мен едно от най- важните условия за опазване на околната среда и дивата природа е научаването на децата ни и бъдещите поколения да не замърсяват, да не изсичат горите, да не избиват животните. Те трябва да разберат колко е скъпа, красива и незаменима нашата планета, нашият дом.