Знаете ли разликите между Природен парк и Национален парк?

публикувано в: Новини | 0

Един от въпросите за прогимназиален етап е свързан с познаването на националните паркове. Те често се бъркат с природните паркове. Добре е да знаем разликите. Ето го и въпроса:

Кое от изброените НЕ е Национален парк?

а) Врачански Балкан

б) Централен Балкан

в) Пирин

За проекта