Владимир Стойков от Белене е първи сред гимназистите

публикувано в: Без категория | 0

Победител в гимназиален етап стана Владимир Стойков – ученик от 9 клас, СУ „Димчо Дебелянов“, град Белене. Той отговори правилно на всички въпроси и така достигна до последния: „Какво знаете за резерватите в България?“

Ето и неговия отговор, показващ както знания, така и лично отношение към опазването на природата:

Хората си мислят, че имат властта и силата да господстват над природата. Опитваме се да я подчиним за развитието на земеделието, за промишлеността, за повече храна, за повече места за посещения! И така хищнически действаме последните два века! Затова и отговорът на природата към нас се връща под формата на сериозните екологични проблеми и все по-намаляващо биоразнообразие.

Съзадаването на резервати е един от начините да съхраним дивата природа, да опазим ценни растения и животни, да оставим на следващите поколения образци на екоситеми. Петдесет и пет територии в страната ни са обявени за резервати. В тях не само се опазват застрашени от изчезване редки представители на флората и фауната, но учените могат да наблюдават промените в природата и в климата.

Край моя роден град се намират два резервата – „Китка“ и „Милка“, разположени на едноименни острови по течението на река Дунав. Резерват „Милка“ е важно местообитание на морския орел и заливни гори от бял бряст. На остров Китка са съхранени върбови и тополови гори, отбелязано е присъствие и на морски орли. В резерватите не се допуска присътвието на хора, нито стопанска дейност. Само така може да бъде опазена за бъдещите поколения природата.

Да си отговорен към природата, да опазваш природните богатства, означава да осигуриш бъдеще за следващите поколения!