Регламент на Зелена олимпиада 2021

В Зелената олимпиада могат да участват ученици от 1. до 12. клас от цялата страна. Всеки желаещ трябва да се регистрира в сайта zelenaolimpiada.com, като спазва Общите условия, които можете да видите на този линк: http://zelenaolimpiada.com/uslovia/

Тестовете са в три възрастови групи – за начален, среден и горен курс. След регистрацията участникът получава тест, подходящ за посочената от него възраст.

Във всяка група девет от въпросите са затворени – трябва да се посочи един от дадените отговори. Десетият въпрос е отворен. Чрез него се проверява умението на участниците да развиват свои тези на екологична тематика. Десетият въпрос има решаващо значение за крайното класиране.

Верните отговори се оценяват в проценти. Всеки участник получава на мейла си своя резултат. За всеки грешен отговор се отнемат 10%. В стоте процента правилни отговори е включен и десетият въпрос. Пример: Ако получите 80% като резултат, Вие имате 2 грешни отговора. Ако отговорите само на десетия въпрос, ще получите само 10%.

Регистрацията и решаването на тест ще бъдат възможни от 11.10. до 08.12.2021 г. Резултатите ще бъдат обявени на сайта на Зелената олимпиада на 12.12.2021 г. Отговорите ще бъдат публикувани в сайта след закриването на олимпиадата.

Във връзка с противоепидемичните мерки победителите ще получат своите награди по куриер на посочения от тях адрес.

Наградите са три таблета – по един за всяка възрастова група.