През 2022 г. ще бъдат отличени трима победители – по един от начален, от среден и от горен курс.

Победителите ще бъдат поканени чрез посочените от тях телефони да получат наградите си.

Наградите са три таблета – по един за всяка възрастова група

Забележка: Илюстрацията е примерна!