Зелената олимпиада е най-мащабното образователно събитие с екологичен характер. От 2012 г. всяка година в проявата се включват хиляди ученици от 1. до 12. клас от цялата страна. Те решават тестове онлайн, а в предишни издания се състезаваха със знания и на живо в специално организирани викторини.

Проектът, традиционно подкрепян от МОСВ, има за цел да повиши знанията на учениците за опазване на околната среда и да допринесе за изграждане на екологична култура. Зелената олимпиада стимулира интереса към екологичната тематика, а нейният състезателен характер активизира децата да търсят повече информация за природата, за нейните богатства, за растителни и животински видове, както и за начините, по които всеки може да се грижи за чистотата на въздуха, почвата и водата. Повечето въпроси имат за цел да формират знания, които са база за бъдещи практически умения.

За реализацията на Зелената олимпиада екипът е създал онлайн платформа с тестове. Те са в три възрастови групи – за начален, прогимназиален и гимназиален етап. Учениците се регистрират в сайта zelenaolimpiada.com и решават тест според възрастта си. Девет от въпросите са затворени и имат по един верен отговор, а десетият е отворен – пише се кратко есе по зададена тема, свързана с природата.

Участниците, които са се представили най-добре, получават атрактивни награди – по една за всяка възрастова група.